Joomla project supported by everest poker review.

Dance  Therapy  Panorama

 

33. Światowy Kongres Badań nad Tańcem

 

Ateny, Grecja, 21-25 Listopada 2012

 

 

 

 

 

    Kongres Międzynarodowej Rady Tańca jest największym na świecie zebraniem specjalistów w dziedzinie tańca. Jest to niezwykła szansa na pokazanie wyników swojej pracy szerokiemu gronu ludzi zaangażowanych w taniec – nauczycieli, choreografów, badaczy, dziennikarzy i organizatorów. Średnia liczba uczestników to ok. 400 profesjonalistów z 40 krajów z 5 kontynentów.

 

 

 

    Zostaną zaprezentowane wszystkie próby terapii tańcem.

 

 

 

Program zawiera :

 

- raporty badawcze ( w formie pisemnej), wykłady – prezentacje

 

- zajęcia

 

- ekspozycje wraz z sprzedarzą książek, nagrań, akcesoriów

 

- wizyty wmiejscacho szczególnym znaczeniu

 

- imprezy, podczas których uczestnicy będą mogli dyskutować w luźnej atmosferze

 

 

 

 Zaplanowany na początku z myślą o profesjonalistach – Kongres, jest jednocześnie targami handlowymi i wydarzeniem towarzyskim, umożliwiającym członkom środowiska tanecznego nawiązanie kontaktów, a w efekcie – międzynarodową współpracę.

 

Językiem obowiązującym jest angielski, inne języki są również dopuszczalne, wraz z tłumaczeniem lub bez.

 

 

 

Rodzaj wystąpienia (raport badawczy, wykład – prezentacja, zajęcia, ekspozycja) jest do wyboru uczestnika. Prace należy nadsyłać do 31 października 2012r.

 

Na listę uczestników mogą zostać również wpisane osoby, które z różnych przyczyn nie mogą pojawić się na Kongresie osobiście. Ich prace zostaną włączone do programu i będą dyskutowane podczas obrad.

 

 

 

Uczestnicy, którzy starają się o wizę, lub pomoc finansową, otrzymują oficjalne zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.

 

 

 

Organizatorem Kongresu jest ateński oddział Międzynarodowej Rady Tańca oraz Narodowy Teatr Tańca Dora Stratu.

 

 

 

Miejsce :  Royal Olympic Hotel      www.royalolympic.com

 

 

 

Informacje dotyczące Kongresu i rejestracja (w kilku językach):

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.cid-portal.org/cdr    www.cid-portal.org/cdr/athens2012

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Wniosek o uczestnictwo :

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       www.cid-portal.org

 

 

 

 

 

- CID jest organizacją patronacką, rozwijającą się na różnych poziomach dzięki działalności swych członków. Nie jest powiązana z żadną konkretną szkołą tańca, firmą, federacją czy inna instytucją. Nie organizuje festiwali, warsztatów ani zawodów.

 

- Jest organizacją ściśle niekomercyjną; została założona w 1973r. w ramach centralnej siedziby UNESCO w Paryżu.

 

- Jest otwarta na członkostwo, przyjmuje organizacje, instytucje i osoby prywatne o odpowiednich kwalifikacjach.

 

- Reprezentuje sztukę tańca w ogóle, jest organem doradczym UNESCO, doradza również narodowym i lokalnym agendom rządowym, międzynarodowym organizacjom oraz instytucjom.

 

- UNESCO jest Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

 

 

 

International Dance Council  CID  Conseil International de la Danse

 

UNESCO,  1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

 

www.cid-portal.org

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informator dla uczestników Światowego Kongresu

 

 

 

 

 

    Wystąpienie na Kongresie jest dobrowolne. Rodzaje prezentacji to : raport badawczy, wykład – prezentacja, zajęcia, ekspozycja.

 

Każdą prezentację należy wysłać w oddzielnym pliku, w formacie .doc lub .ppf, aby została włączona do programu obrad. Tekst musi być w języku angielskim; dodatkowo można wysłać tekst swojego wystąpienia w innym języku (jako oddzielny plik).

 

W ramach akompaniamentu do tekstu możliwe jest wysłanie również muzyki lub/i pliku wideo; pliki należy ponumerować od 1 do 10 (nie więcej) oraz wpisać ich nazwy na listę. Listę należy umieścić pod tekstem prezentacji.

 

Zdjęcia w formacie .jpg do 500kb każde.

 

Pliki muzyczne w formacie .mp3.

 

Pliki wideo w formacie .mpeg2  lub .divx.

 

Maksymalny rozmiar każdej prezentacji: 2mb.

 

Aby znaleźć pomysł na prezentacje, można skonsultować się z uczestnikami zeszłorocznego Kongresu.

 

Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedą prezentację w każdej z kategorii ( np. nie dwoje zajęć, lub dwa wykonania). Każdy uczestnik/uczestniczka może przedłożyć drugą prezentację wspólnie z innym uczestnikiem – obecnym osobiście na Kongresie lub nie. Prezentujący muszą być zarejestrowani, aby zostali uwzględnieni w wydrukowanym programie.

 

 

 

 

 

RAPORT BADAWCZY

 

    Plik należy nadesłać mailem miesiąc przed rozpoczęciem Kongresu, aby został zrecenzjowany i włączony do obrad. Objętość tekstu nie może przekraczać 6000 słów, razem z : tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, tekstem podzielonym na ponumerowane działy – wprowadzenie, rozdziały, uwagi, referencje, nazwy ilustracji, krótka prezentacja autora, imię i nazwisko oraz pełny adres.

 

    Jeśli z różnych przeczyn uczestnik nie może przybyć na Kongres, istnieje możliwość wysłania tekstu aby został włączony do programu obrad po jego zaakceptowaniu.

 

    Dozwolony czas krótkiego komentarza to 20 min. (nie czytanie przedłożonego tekstu), razem z czasem przeznaczonym na pytania od słuchaczy. Wszyscy współautorzy muszą być zarejestrowanymi uczestnikami Kongresu, nawet jeśli będą na nim nieobecni.

 

    Przedłożony raport badawczy nie może być wcześniej opublikowany. Jako temat może mieć :

 

- Badania prowadzone nad metodologią naukową (etnograficzną, socjologiczną, hisrotyczną, pedagogiczną, psychologiczną, medyczną itd.)

 

- Studia nad tańcem jako nauką pokrewną z innymi działami takimi jak muzyka, kostiumy, teatr itd.

 

- Organizacyjne, artystyczne, społeczne, naukowe, edukacyjne, ekonomiczne oraz inne próby oparte na udokumentowanych propozycjach

 

- Raport o sytuacji tańca na określonym terenie, obszarze lub w danym kraju.

 

 

 

WYKŁAD – PREZENTACJA

 

    Wykład – prezentacja może zawierać wideo lub prezentację w programie Powerpoint. Może temu towarzyszyć ustny komenatrz prezentującego. Prezentujący używają wybranego przez siebie języka, bez tłumaczenia. Dozwolony czas wystąpienia to 20 min., łącznie z pytaniami od słuchaczy.

 

    Należy wysłać plik ze szczegółowymi informacjami : tytułem, tekstem, fotografiami, muzyką lub wideo, szacownym czasem trwania, imieniem, nazwiskiem oraz adresem prezentującego, wymaganym sprzętem. Format plików powyżej.

 

 

 

ZAJĘCIA

 

    Dozwolony czas na fizyczną prezentację tancerza lub techniki tanecznej to 30 min. Należy wysłać plik z tytułem zajęć oraz ich opisem. Można załączyć zdjęcia, muzykę, oraz/lub pliki wiedo (format powyżej) dla obradujących.

 

 

 

EKSPOZYCJE

 

    Publikacje, kostiumy, muzyka, materiały dla szkół i inne pomoce mogą być eksponowane lub sprzedawane. Należy określić minimalną przestrzeń potrzebną do ekspozycji – ścianę i podłogę.     

 

    Organizatorzy asystują wystawcom, jednak nie biorą żadnej odpowiedzialności. Należy wysłać tekst pod obrady (formaty powyżej). Jeśli osobiste uczestnictwo nie jest możliwe, można wysłać swój materiał, który trafi do teczek uczestników.

 

 

 

PROJEKCJE WIDEO

 

    Wystarczy przekazać swoje DVD do osoby odpowiedzialnej za odpowiednie pomieszczenie wideo, aby zostało w nim wyświetlone.

 

W razie nieobecności na Kongresie, można się zarejestrować i wysłać swoje DVD, aby zostało wyświetlone w pomieszczeniu wideo.

 

 

 

PLAN

 

Poniedziałek, wtorek, środa – rejestracja, zameldowanie się, wizyty, spotkania itd. Wizyta w ambasadzie swojego kraju.

 

Czwartek, piątek, sobota – raporty badawcze, wykłady, zajęcia, ekspozycje oraz projekcje wideo od 09:30-16:00. Zajęcia wieczorowe 20:00-23:00

 

Niedziela – wizyty, spotkania, pamiątkowe zdjęcia oraz zakończenie Kongresu.

 

 

 

REJESTRACJA

 

    Przy zameldowaniu uczestnicy Kongresu otrzymują swoje plakietki (należy je nosić podczas trwania Kongresu cały czas), teczki tancerzy zawierające szczegółowy program, materiały informacyjne oraz upominki od sponsorów. Opłaty członkowskiej Międzynarodowej Rady Tańca oraz kongresowej opłaty rejestracyjnej można dokonywać czekiem, przelewem bankowym lub przez stronę www.paypal.com. Żadna inna opłata nie jest naliczana.

 

 

 

PODRÓŻ I ZAKWATEROWANIE

 

    Radzimy zarezerwować lot na wtorek, lub wcześniej. Informacje na temat tanich lotów można uzyskać w greckim konsulacie lub w odpowiednim biurze podróży w swoim kraju. Najlepiej zarezerwować lot tak wcześnie, jak to możliwe aby uniknąć wysokich opłat.

 

    Hotelu najlepiej szukać w centrum miasta. Możemy wysłać listę agentów turystycznych lub hoteli. Można się również skontaktować z rekomendowaną agencją turystyczną.

 

 

 

Bieżące Informacje na stronie : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.cid-portal.org/cdr/athens2012

 

Friday the 24th. Design by JoomlaTemplateMaker.
Copyright 2012

©